Košičania pocítia výrazné navýšenie rozpočtu mesta do zimnej údržby, súvislých opráv komunikácií a sociálnej oblasti

Viac peňazí do zimnej údržby, na rôzne druhy sociálnych služieb, na bezpečnosť v meste, či do opráv komunikácií, do škôl a školských zariadení, pre zvieracie útulky, vybudovanie cyklochodníkov a viaceré investície vrátane I. etapy Košickej futbalovej arény sľubuje návrh rozpočtu mesta na rok 2019, o ktorom majú budúci štvrtok rokovať poslanci Mestského zastupiteľstva.

Mesto Košice by malo tento rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 224 miliónov eur. Výraznému medziročnému nárastu finančných zdrojov o 1,7 milióna eur sa potešia aj samotné mestské časti, ktoré na svoj rozvoj dostanú až 11,2 milióna eur. Mesto vyčlenilo aj viac peňazí na zimnú údržbu vo výške 3 milióny eur, čo je dvojnásobok oproti schválenému rozpočtu v roku 2017.

Viac finančných zdrojov by mali pocítiť aj cestujúci v mestskej verejnej doprave (MHD), keď celkové výdavky na ňu predstavujú až 21,5 milióna eur. O vyše 2 milióny eur, resp. celkovo o 30 percent sa počíta so zvýšením výdavky programu Sociálne mesto. To pocítia aj mestské časti, ktorým na nimi realizované sociálne služby pôjde oproti roku 2018 až o takmer pol milióna eur navyše. 

„Teší ma, že sme do rozpočtu mohli zaradiť aj viacero priorít z programu Fungujúce Košice, ktorý má väčšinovú podporu poslancov v Mestskom zastupiteľstve. V sociálnej oblasti napr. pôjde mestským častiam oproti vlaňajšku až o 38 percent viac na terénnu opatrovateľskú službu, o 34 percent navyše na zariadenia opatrovateľskej služby. V uplynulých rokoch sa venovalo veľmi málo pozornosti stravovaniu dôchodcov, tentoraz sme výdavky na ich stravovanie medziročne zvýšili na 2,3-násobok vlaňajšej úrovne,“ uviedol primátor.  

V praxi to napr. bude znamenať, že dôchodcovia s príjmom do 400 eur budú od 1. apríla dostávať príspevok na obed vo výške 1 eura. Jednou z hlavných priorít mesta na tento rok sú stavebné úpravy, rekonštrukcie a údržba komunikácií, mostov a chodníkov. Na tieto účely je v návrhu rozpočtu vyčlenených 12,2 milióna eur, čo je dvojnásobok oproti roku 2017. 

Zároveň je to ešte o 2 milióny eur  navyše aj oproti roku 2018, keď sa v súvislosti s modernizáciou električkových tratí urobila aj rekonštrukcia komunikácií od zimného štadióna cez Moldavskú ulicu vrátane kruhového objazdu a Triedy SNP. Na rekonštrukcie mostov je naplánovaných 2,6 milióna eur, stavebné úpravy a rekonštrukcie chodníkov 2,5 milióna eur a na cyklochodníky oproti minuloročnej nule 1 milión eur. Zároveň na súvislé opravy komunikácií a chodníkov sa počíta so sumou 3 milióny eur, čo je o 30 percent viac ako vlani. 

V rozpočte sa ráta aj so zdrojmi na projektové dokumentácie pre ako ďalšiu etapu Modernizácie električkových tratí, rozšírenie Slaneckej cesty alebo výstavbu nových nájomných bytov pre mladé rodiny. Vyše 6-násobný nárast z osem tisíc až na 50 000 eur sa našlo aj pre prevádzkovateľov zvieracích útulkov. Z rezervného fondu mesta Košice pôjde až 2,7 milióna na zvýšenie základného imania v KFA, a.s., ktoré sa použijú na dostavbu futbalového štadióna. Na podporu športu a činnosti mládežníckych športových klubov pôjde dokopy až 2,4 milióna eur, čo je oproti vlaňajšku až 60-percentný nárast.

Z týchto peňazí si futbalové kluby v meste rozdelia 200 000 eur a ďalších 100 000 eur pôjde na vybudovanie futbalovej infraštruktúry na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rovnakú sumu si na polovicu v zmysle VZN rozdelia aj občianske združenia Košická Hokejová Akadémia a basketbalová Young Angels Academy.

Mesto plánuje v zmysle rovnakého VZN poskytnúť aj 6 700 eurovú dotáciu pre Klub národnostných menšín a Pamätnú izbu Sándora Máraiho, pre Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta 9 000 eur a pre Radu seniorov mesta Košice 7 000 eur.

Do výdavkov rozpočtu sa muselo zakomponovať aj 2,817 milióna eur. Tieto peniaze predstavuje prvú z dvoch splátok, ktoré je mesto povinné vrátiť za pochybenia pri projektu EHMK – Kasárne Kulturpark. Vládny audit a následne ani Úrad verejného obstarávania neuznal dôvody vtedajšieho vedenia magistrátu na predĺženie termínu dokončenia stavby z 31. decembra 2012 na 31. máj 2013. To znamená, že súčasné vedenia mesta musí nájsť v rokoch 2019-2020 spolu až 5,63 milióna eur, aby vrátili ministerstvu pôdohospodárstva neoprávnene vyplatené peniaze z eurofondov. 

Na aké investície pôjdu peniaze z rozpočtu mesta? 

* Rekonštrukcie mostov na Moskovskej triede, na Bankov pri depe Detskej železnice, na Hlinkovej cez železničnú trať a ostatné mosty podľa aktuálnych projektových dokumentácií a povolení v súlade so stavebným zákonom. 

* Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov vo výške 1 000 000 eur, cyklotrasa Košice Eurovelo 11 vo výške 136 000 eur, cyklochodník - prepojenie Trieda SNP - Popradská – Trieda KVP vo výške 145 000 eur. 

* rekonštrukciu semaforov na Starozagorskej vo výške 30 000 €, čiastočnú rekonštrukciu semaforov na križovatke Bačíkova – Moyzesova za 23 000 eur a výstavbu semaforov na križovatke Moskovská – Wuppertálska vo výške 95 000 eur. 

* rozšírenie a dobudovanie monitorovacieho centra na operačnom stredisku Mestskej polície vrátane kamerového systému - 80 000 eur.

* Stavebné úpravy bytového domu na Sládkovičovej 3 - 1,05 milióna eur.

* Výstavba a rekonštrukcia osvetlenia v mestských častiach – 130 000 eur. 

* Rekonštrukcia a výstavba multifunkčných športových ihrísk a atletických oválov - 275 000 eur. 

* Rekonštrukcie a zlepšenie vybavenosti telocviční základných škôl Krosnianska 2 a 4, Maurerova, Polianska, Gemerská, Považská, Staničná, Starozagorská, Užhorodská, Požiarnická za 1,05 milióna eur. 

* Kúpa technologického vybavenia do školských jedální na materských školách – 50 000 eur.

* 1. etapa rekonštrukcia pavilónu C v Stredisku sociálnej pomoci na Garbiarskej ulici –200 000 eur.

* Účelové dotácie na rozvojové projekty realizované na území mestských častí – 100 000 eur. 

* Sanácia zosuvu svahu Račí potok - 100 000 eur.