Prejsť na obsah

Malý záškolák sa potuloval po sídlisku

       Dňa 23. 04. 2013 v čase o 10:00 hod. na ul. Hemerkovej v Košiciach spozorovala hliadka Mestskej polície Košice - stanica KVP (ďalej iba hliadka), bezcieľne sa potulujúceho chlapca. Po príchode k chlapcovi hliadka ďalším šetrením zistila, že tento sa dlhodobo vyhýba povinnej školskej dochádzke na ZŠ Podjavorinskej. Následne bol 8-ročný Kristián odovzdaný zástupkyni riaditeľa ZŠ Podjavorinskej. Vec bude po spracovaní odovzdaná miestne príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k ďalšej realizácii.

Zdroj: Mestská polícia Košice