Mesto Košice ponúka sociálne bývanie

Už len necelý mesiac majú záujemcovia o bývanie v sociálnom byte na Sládkovičovej ulici na prejavenie predbežného záujmu. Mesto Košice zverejnilo výzvu na svojej stránke v polovici októbra a stále čaká na potenciálnych nájomníkov.

Mesto Košice pripravuje „Žiadosť o poskytnutie podpory (úveru) na rekonštrukciu bytového domu Sládkovičova 3, ktorou sa vytvorí celkovo 54 jedno a dvojizbových bytov. Predpokladané mesačné nájomné sa bude odvíjať od rozlohy bytu.

Mesto bude prenajímať byty po rekonštrukcii „oprávneným osobám" ako sociálne byty, so zachovaním nájomného charakteru bytov najmenej po dobu 20 rokov a s dodržaním podmienok prenájmu. Podmienky potrebné na splnenie oprávnenosti sú uvedené vo výzve na internetovej stránke mesta Košice: http://www.kosice.sk/article.php?id=18222.

Písomná žiadosť o zaradenie do zoznamu záujemcov o nájom bytu musí mať splnené všetky potrebné náležitosti. Žiadatelia môžu doručovať žiadosti do 30. novembra 2016. 

Výber nájomcov bytov sa uskutoční žrebovaním zo záujemcov zaradených do zoznamu záujemcov. Ten bol zostavený na základe včas podaných žiadostí, reagujúcich na výzvu zverejnenú na stránke mesta Košice. Žrebovanie sa bude konať po ukončení rekonštrukcie bytového domu a po overení splnenia určených podmienok.