Prejsť na obsah

Mesto Košice pripravuje 12. ročník osláv Dňa mesta

V dňoch 1. – 7. mája 2006 sa uskutoční v našom meste v poradí už 12. ročník osláv Dňa mesta Košice. Oddelenie kultúry MMK pripravilo harmonogram hlavných podujatí so zachovaním základnej štruktúry osvedčených tradičných programov.
K oslavám DMK bude vydaný aj programový bulletin.

Pokiaľ Vaša mestská časť, Vaša inštitúcia organizuje v termíne od 1. do 7. mája 2006 vlastné kultúrne, športové alebo iné spoločenské podujatia, ktoré charakterom môžu obohatiť celý harmonogram osláv, ponúkame Vám možnosť ich propagovania v programovom bulletine. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie podkladových materiálov v nasledovnej štruktúre:
Názov podujatia
Termín (deň), čas
Miesto konania
Stručný popis – charakteristika (max. 2-3 vety)
Účinkujúci
Organizátor
Kontaktná osoba (meno, tel. kontakt, e-mail)
Podkladové materiály prosíme zaslať na adresu MMK, Oddelenie kultúry, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice, alebo na e-mailovú adresu: kultura@kosice.sk v termíne do 5. 4. 2006.

Podujatia, ktoré budú nahlásené po tomto termíne, z technických príčin (tlačová uzávierka) nebudú uvedené v programovom bulletine.


Vypracovalo: Oddelenie kultúry MMK