Mesto Košice zavádza opatrenia proti šíreniu nákazy vírusom COVID-19

Vzhľadom na prvý potvrdený prípad koronavírusu v našej krajine zavádza mesto Košice niektoré opatrenia. Tie doplnia predchádzajúce opatrenia a odporúčania, o ktorých sme informovali v stredu 4. marca: https://www.kosice.sk/clanok/informacie-a-odporucania-pre-kosicanov-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom-covid-19

Vedenie mesta pozastavilo pracovné návštevy a pripravuje sa aj na prípad, že na Slovensku dôjde k vyhláseniu mimoriadnej situácie. Opatrenia sa budú týkať nielen Magistrátu mesta Košice, ale aj škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo mestských podnikov.

  • Na pondelok 9. marca zvolalo vedenie mesta Košice operatívne stretnutie odborných pracovníkov referátu civilnej ochrany, referátu školstva a riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.
  • V priebehu budúceho týždňa sa pod gesciou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva uskutočnia ďalšie dve školenia pre zamestnancov škôl, na ktoré budú pozvaní aj zamestnanci ostatných školských zariadení.
  • Primátor mesta Jaroslav Polaček (nezávislý) v pondelok takisto absolvuje pracovné stretnutie s regionálnou hygieničkou Úradu verejného zdravotníctva, na ktorom sa bude hovoriť o ďalšom postupe.
  • Mesto Košice zároveň spúšťa informačnú kampaň s pokynmi pre správnu a dôkladnú prevenciu chrípkových ochorení.

Ministerstvo školstva vydalo pokyny pre školské zariadenia

Mesto Košice rovnako vyzýva na dodržiavanie pokynov ministerstva školstva, súvisiace s prevenciou šírenia ochorenia na všetkých druhoch škôl. V prípade, že sa ich žiaci, pedagógovia alebo ďalší zamestnanci vrátili, resp. prídu z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u ktorejkoľvek tejto osoby objavia v priebehu 14 dní najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:
ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
v prípade, že príznaky nebudú závažné, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
rovnako sa bude postupovať v prípade, ak sa vyskytne podozrenie u študenta bývajúceho na internáte.

Na webovej stránke mesta - https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia môžu všetci obyvatelia aj návštevníci mesta nájsť špeciálnu sekciu s informáciami z príslušných úradov štátnej správy. Mesto ju bude pravidelne aktualizovať a uverejňovať na nej aj ďalšie usmernenia a oznamy.