Prejsť na obsah

Mesto sa odvolá voči rozhodnutiu Okresného súdu v Košiciach v kauze EEI

Mestu Košice bolo doručené rozhodnutie Okresného súdu Košice II, ktorý nám neodkladným opatrením prikázal, aby sme spoločnosti EEI poskytli súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného na jeho území v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012, resp. do prípadného súdneho rozhodnutia, ktoré by skonštatovala neplatnosť zmluvy.

Mesto Košice nesúhlasí s rozhodnutím súdu, keďže aj naďalej trváme na tom, že pôvodná zmluva je neplatná, a v zákonom stanovenej lehote sa voči tomuto rozhodnutiu odvoláme.

„Podobné neodkladné opatrenie ako teraz vydal na základe žaloby EEI ešte minulý rok na jeseň Okresný súd Bratislava I. Odvolali sme sa na bratislavský Krajský súd, ktorý toto predbežné opatrenie zrušil. Okresný súd svoje rozhodnutie postavil na súkromno-právnej záležitosti a teda nájomnej zmluve medzi mestom Košice a EEI. My tvrdíme, že sa mýli, pretože podobne ako Okresný súd v Bratislave vôbec neprihliadal na existenciu platného VZN č.157 o parkovaní, uviedol na dnešnom brífingu primátor Jaroslav Polaček.  

Podľa cestného zákona môže Mesto Košice prostredníctvom VZN určiť úseky miestnych komunikácií, na ktorých sa bude platiť za parkovanie. Zároveň sa vo VZN-ku určí spôsob prevádzky.

„Využili sme zákonnú možnosť a prostredníctvom VZN sme si určili, že prevádzkovateľom parkovacieho systému je samotné mesto. VZN je verejno-právny vzťah a žiadnym spôsobom nemôže byť obmedzený súkromný vzťahom - nájomnou zmluvou medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI z roku 2012. Naše VZN je naďalej platné, jeho účinnosť nebola nikým a ničím pozastavená a nebolo napadnuté ani protestom prokurátora.“

Mesto zostáva jediným prevádzkovateľom parkovacieho systému

Keďže podľa právnikov mesta platí prezumpcia správnosti a všetky súčasné pravidlá sú platné, podľa schváleného VZN zostáva mesto Košice  jediným prevádzkovateľom parkovacieho systému.

„Súd pri vydaní neodkladného opatrenia prihliadal výlučne na súkromno-právny vzťah mesta a EEI a vôbec nebral do úvahy a nevysporiadal sa s existenciou platného a účinného VZN. Práve jeho existencia bude jedným z hlavných argumentov pri odvolaní sa na Krajský súd v Košiciach, ktoré pripravujeme,“ uviedol primátor.  

Ten informoval verejnosť aj o tom, čo v praxi bude znamenať opätovné spustenie parkovacieho systému súkromnej bratislavskej spoločnosti.

Peniaze zaplatené do kasy súkromnej bratislavskej spoločnosti si mesto bude vymáhať

"Pri spoplatnených parkovacích miestach vyzývame vodičov, aby platili parkovné v parkomatoch, ktoré patria mestu Košice. Ak využijú parkomaty, patriace súkromnej spoločnosti, aj takýto parkovací lístok bude platný. Následne si od nich mesto Košice bude tieto financie vymáhať."

Primátor oznámil, že mesto nateraz znefunkčnilo tri svoje parkomaty, ktoré boli začiatkom mája osadené závorových parkoviskách.

"Na takýchto parkoviskách musia vodiči zaplatiť EEI, aby sa im pri výjazde otvorila závora. Túto situáciu žiaľ nevieme riešiť iným spôsobom, no aj v tomto prípade od nich budeme vymáhať získané financie," konštatoval Polaček.

Rezidentská karta nevydaná mestom negarantuje parkovanie na verejných priestranstvách

V prípade rezidentských kariet od EEI aj naďalej platí to, čo je uvedené vo VZN č. 157 o parkovaní.

"Karty vydané touto spoločnosťou pred 31. januárom 2019 sú platné, všetky vydané po tomto termíne sú neplatné. Ak by teraz začala EEI vyzývať Košičanov, aby si kúpili rezidentskú kartu, upozorňujeme, že rezident by v takom prípade zaplatil súkromnej spoločnosti, ktorá mu nevie garantovať parkovanie na verejných priestranstvách. Odporúčame preto každému, aby si kúpil rezidentskú kartu od mesta, keďže náš systém je plne funkčný. Peniaze za parkovanie zaplatené do kasy mesta budú aj naďalej investované do rozvoja Košíc, opráv ciest, chodníkov, parkovacích plôch," dodal.