Prejsť na obsah

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny VZN o platenom parkovaní v meste

 Na dnešnom mimoriadnom zasadnutí košického mestského zastupiteľstva schválili poslanci po 2,5-hodinovej diskusii zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o platenom parkovaní v Košiciach. Zmeny súvisia so skutočnosťou, že sa Mesto Košice začiatkom januára stalo namiesto spoločnosti EEI prevádzkovateľom parkovacieho systému v Košiciach. Novelizované VZN nadobudne svoju účinnosť od 16. februára.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka schválené VZN vyriešilo viaceré nedostatky, ktoré vyplynuli z jeho aplikačnej praxe. Medzi najdôležitejšie úpravy patrí zrušenie 20-percentnej prirážky za parkovné prostredníctvom SMS na čísle 2200 a jej zosúladenie so sumou, ktorá sa platí za parkovanie pri platbe v hotovosti alebo prostredníctvom webovej aplikácie.

Zároveň v novele VZN je aj ustanovenie o tom, že parkovacie karty vydané spoločnosťou EEI do konca januára 2019 sú aj naďalej platné pod podmienkou, že sa budú vedieť týmito parkovacími kartami riadne preukázať. Motoristi ocenia aj ďalšiu novinku, ktorou je krátkodobé polhodinové parkovanie. Novela VZN okrem zahŕňa aj niektoré úpravy týkajúce sa ťažko zdravotne postihnutých.

"Podarilo sa nám docieliť, aby karty u tých Košičanov, ktorí majú zaplatené rezidentské parkovné u súkromnej spoločnosti, bolo akceptovateľné aj systémom mesta Košice. Ich doterajšie platby a ich rezidentské karty sú platné, ak boli zakúpené najneskôr do 31. januára 2019. Oni nám nedali zatiaľ svoje databázy užívateľov rezidentských parkovacích kariet a tak sme nedokázali zistiť, či má niekto u nich kartu alebo nie. Od dátumu 1. februára však už tie karty, ktoré si ktokoľvek kúpi u spoločnosti EEI, akceptované nebudú. Štvrtkovým dňom je táto záhada vyriešená."

Poslanci v diskusii rozoberali aj doterajší priebeh preberanie plateného parkovania z rúk EEI pod správu mesta a venovali sa aj krokom spoločnosti EEI. Tá začiatkom roka najprv dala podnet na Generálnu prokuratúru v súvislosti s ostatnou novelou VZN o platenom parkovaní prijatou ešte v septembri uplynulého roka. Neskôr rozposlali list rezidentom plateného parkovania, v ktorom bez dôkazov obvinili mesto Košice, že porušuje neodkladné opatrenie bratislavského súdu a vlastné VZN č.157 o platenom parkovaní. Uplynulý týždeň zároveň EEI podala na mesto Košice návrh na vykonanie exekúcie kvôli tomu, že mesto odmieta vrátiť parkovací systém pod správu EEI. 

Splnomocnenec mesta a poslanec Henrich Burdiga na rokovaní uviedol, že je možné do rokovacieho tímu, ktorý rokuje so spoločnosťou EEI prizvať aj ďalších poslancov, aby nevznikali rôzne nepodložené fámy.

Poslanec Ladislav Lörinc skonštatoval, že kauza okolo spoločnosti EEI traumatizuje Košice už siedmy rok. „Odvtedy sa ozývajú politici bez názorovej integrity. Jediné, čo mi v tom celom chýbalo, je ťah na bránku. Vedenie mesta dokázalo dať dokopy návrh, ktorý pomôže Košičanom. EEI odíde z Košíc a mesto prevezme parkovanie. Nové vedenie tento proces začalo.“

Nezávislá poslankyňa Zuzana Slivenská napr. uviedla, že podľa jej právneho názoru nemá VZN vyššiu právnu silu ako rozhodnutie súdu. „Súd dodnes nerozhodol, že zmluva medzi mestom a EEI je neplatná.  Som za to, aby mesto prevzalo parkovanie, ale som proti, aby to bolo protiprávnymi krokmi. Akákoľvek zmena VZN bude znamenať ďalšie porušenie zákona," hovorila počas rokovania."

Primátor zdôraznil, že zmluva s EEI je od jej začiatku neplatná a platné VZN má vyššiu právnu silu aj napriek neodkladnému opatreniu súdu. V súvislosti s exekúciou uviedol, že mesto určite využije svoje právo podať návrh na zastavenie exekúcie, pričom daný návrh má odkladný účinok.

Jaroslav Polaček sa vyjadril aj k stredajšej tlačovej konferencii. „EEI tu nechcú zostať a ani my ich tu nechceme. Aj tie naše rokovania hovoria o tom, že sme schopní dohody. To stretávanie svoj zmysel má, hľadáme kompromisy aj napriek tomu, že sa druhá strana snaží zneistiť celú verejnosť.“ 

Dotkol sa aj sumy, ktorú je mesto ochotné vyplatiť EEI. Boli by to investície do zhodnotenia mestského majetku ako sú parkovacie miesta, rampové parkoviská, parkomaty.

„Cenu by mal určiť príslušný znalec. My preferujeme zostatkovú hodnotu týchto investícií, EEI trvá na trhovej cene. Sme však proti akýmkoľvek finančným kompenzáciám len preto, že EEI už v Košiciach nebude pôsobiť a chce si nechať zaplatiť za svoj know-how.“

Aké najvýznamnejšie zmeny prináša novela VZN?

* Ruší sa prirážka vo výške 20 percent pri úhradu základného parkovného prostredníctvom SMS.

* V prípade zatiaľ ešte platnej karty od EEI a už vydanej karty mestom Košice, sa doba platnosti novej karty zmení tak, že 1. deň jej platnosti bude nadväzovať na posledný deň platnosti karty od EEI.

* Mesto bude akceptovať aj nateraz platné pôvodné karty vydané EEI v čase do 31. januára 2019.

* Držiteľ takejto karty, resp. platiteľ parkovného do automatu EEI je ich povinný umiestniť čelné sklo auta tak, aby sa zvonku dali prečítať všetky údaje o vozidle nachádzajúce sa prednej strane karty.

* Aj držiteľ pôvodnej karty od EEI vydanej len v elektronickej podobe, je povinný doklad o jej zaplatení alebo vydaní umiestniť na čelné sklo auta, aby zvonku boli čitateľné všetky potrebnú údaje.

* Ak údaje z týchto kariet nebude možné overiť, bude sa to považovať za nezaplatené parkovanie.

* Držiteľ karty od EEI si ju môže zjednodušene preregistrovať do 31. marca 2019. Ak to urobí, odpadne mu povinnosť mať kartu alebo doklad o jej zaplatení umiestnení pod čelným sklom v aute. To isté platí aj v prípade, ak spoločnosť EEI odovzdá mestu Košice databázu o svojich parkovacích kartách.

* Od doby účinnosti VZN (16. február 2019) sa až do 31. marca 2019 dočasne zjednodušuje spôsob preukazovania podmienok na vydanie parkovacích kariet. Bližšie podrobnosti zverejníme na stránke parking.kosice.sk a na úradnej tabuli.

* Pri vydávaní rezidentských kariet za 5 eur pre seniorov od 62 rokov sa už nebude brať do úvahy skutočnosť, či žiadateľ poberá starobný dôchodok a podmienka maximálneho mesačného príjmu.

* Čas základnej úhrady parkovného sa skracuje na polovicu z jednej hodiny na 30 minút. Za každú začatú polhodinu sa v I. tarifnom pásme bude platiť 0,75 eura namiesto súčasných 1,50 eura. V II. tarifnom pásme sa základná sadzba zníži zo súčasného 1 eura na 50 centov.

* Mení sa platba za rezidentský parkovací lístok v elektronickej podobe prostredníctvom SMS alebo QR kódu umožňujúci parkovať na rezidentských miestach v rezidentských lokalitách. Vodič tak zaplatí namiesto 50 centov za každú začatú hodinu len 25 centov za každú začatú polhodinu.

* Opäť sa pristúpi k možnosti vydávania kariet len v elektronickej podobe v prípade, ak to bude vhodné z technických dôvodov. Evidenčné čísla vozidiel viazaných na tieto karty už bude môcť bez problémov skontrolovať Mestská polícia.

* Obyvatelia žijúci v centrálnej mestskej zóne budú mať dočasne možnosť parkovať aj na tých uliciach, ktoré susedia s jednou z troch ulíc uvedených na rezidentskej parkovacej karte.

* Počas sobôt už nebude potrebné platiť za parkovanie na parkoviskách v rezidentských lokalitách, pri ktorých sú parkomaty EEI. Bezplatné budú aj parkoviská pri OC Merkúr, na Festivalovom námestí, pri Jumbo centre, v okolí Angels arény a parkoviská na Južnej triede.