Prejsť na obsah

Na košickom jazere sa v piatok nekúpte, budú tam opäť likvidovať sinice

Mesto Košice bude v piatok 23. júla po štyroch týždňoch od predchádzajúcej aplikácie biologických prípravkov Profi-baktérie a Oxyhum pokračovať v odstraňovaní nebezpečných siníc z vôd košického Jazera v mestskej časti Nad jazerom.

Zabezpečenie a zvýšenie kvality vody v jazere, ako tradične vykoná spoločnosť Rawat consulting z Brna pod odborným dohľadom profesora Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne podobným spôsobom ako tomu bolo v uplynulých šiestich rokoch.

Vody košického jazera bude zajtra ráno od šiestej do sedemnástej hodiny brázdiť špeciálne nafukovacie plavidlo. Pracovníci českej spoločnosti z neho do vody aplikujú prípravky bakteriálnych zmesí (Profi-baktérie) spolu s vodnou zmesou oxidovaných huminových látok (Oxyhum), ktoré sú výlučne na prírodnej báze (extrakty z rašeliny, slamy a vodných rastlín). Ide o koncentrované bakteriálne prípravky, ktoré významne urýchľujú naštartovanie a obnovu biologickej rovnováhy ekosystému v nádržiach.

Biologické prípravky vo vode spôsobia, že sinice bez prístupu kyslíka uhynú

Princíp metódy a techniky pôsobenia prípravkov je, že mikroorganizmy pre svoj rast spotrebovávajú dusík a fosfor a znižujú využiteľnosť týchto živín vo vodnom stĺpci zabudovávaním do svojej bunkovej  hmoty. Tým ich robia nedostupnými pre riasy a sinice. Zároveň svojou štruktúrou zamedzujú postup fotosyntetickej aktívnej radiácie do vody, čím zamedzujú rozvoju siníc.

Metóda spočíva v tom, že látka vytvorí vrstvu, ktorá zabráni prístupu kyslíka ku siniciam a tie bez neho následne uhynú. Profesor Maršálek aj so svojimi kolegami aplikuje túto ekologickú metódu okrem domovského Česka napr. aj v Austrálii, Brazílii alebo Etiópii. V Košiciach sa s týmto ekologickým čistením začalo ešte v roku 2015 a odvtedy sa kvalita vody na jazere výrazne zlepšila.

Mesto Košice v tej súvislosti žiada rybárov, aby v piatok do 17.00 hod nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera. Okrem chytania rýb tam v tom čase nebude možné ani kúpanie. Na dodržiavanie týchto opatrení bude v priebehu dňa dohliadať aj hliadka Mestskej polície.

Voda v jazere je vhodná na kúpanie, citliví ľudia a deti na vlastné riziko

Ešte v polovici júla odobrali zamestnanci košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vzorky vody na kúpanie z troch miest na jazere, ktoré najčastejšie využíva verejnosť. Laboratórnymi skúškami analyzovali biologické ukazovatele kvality vody a jej vhodnosť na kúpanie. V jednotlivých vzorkách vody boli stanovené hodnoty cyanobaktérií a chlorofylu A nasledovne:

Na odbernom mieste „Pláž“ zaznamenali 49 000 buniek cyanobaktérií na mililiter (ml) vody a 41,6 mikrogramu (μg) chlorofylu A v litri vody. Na odbernom mieste medzi ostrovom a polostrovom zaznamenali 60 000 buniek/ml, resp. 43,4 μg/l chlorofylu A a pri vodnolyžiarskom vleku 51 400 buniek/ml a 37,5 μg/l koncentráciu chlorofylu A.

Hoci ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie hraničných hodnôt cyanobaktérií stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva, šéfka košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zuzana Dietzová odporúča, aby niektoré skupiny obyvateľov dôkladne zvážili kúpanie v jazere. 

„Aj napriek tomu, že na košickom jazere neboli prekročené hraničné hodnoty cyanobaktérií a chlorofylu stanovené platnou legislatívou, pre citlivú časť populácie ako sú pre deti, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom sa neodporúča kúpať sa vo vode, ktorej laboratórna hodnota cyanobaktérií je v rozmedzí 20 000 až 100 000 buniek/ml a laboratórna hodnota chlorofylu A v rozmedzí 10 až 50 μg/l. U dospelých zdravých osôb sa táto kvalita vody na kúpanie považuje za prípustnú,“ uviedla Zuzana Dietzová.