Národný projekt Praktik

NP PRAKTIK svojím vznikom podporí systém neformálneho vzdelávania mládeže, zvýši a inovuje kvalitu ďalšieho vzdelávania PsM a MlV s prihliadnutím na špecifické požiadavky našej spoločnosti, špeciálne mladých ľudí. Vytvorí lepšiu priechodnosť medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, svojou kreativitou splní požiadavku modernej vedomostnej spoločnosti a tým zvýši záujem mládeže o zážitkové učenie.

Prílohy

1. PDF 164,9 KB Praktik Informácia o národnom projekte