Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Košice – Šaca, IBV Kaštieľ /august 2022/