Prejsť na obsah

Návrh na nové VZN O dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Návrh VZN je uložený v prílohe

Zverejnené na pripomienkovanie: 24.02.2023 

Vaše pripomienky k návrhu môžete poslať do 06.03.2023 na email stanislav.takac@kosice.sk 

Akékoľvek ďalšie podnety resp. pripomienky k téme návrhu regulácie parkovania (po uvedenej lehote) môžete poslať na email parking@kosice.sk

Do Vašej pozornosti dávame súhrnný návrh úprav VZN o parkovaní