O kompostéry je možné požiadať aj elektronicky

Mesto Košice vychádza v ústrety požiadavkám Košičanov, ktorí si chcú uplatniť nárok na bezplatné poskytnutie kompostéra bez vyplňovania papierových formulárov. Dostávajú možnosť zrýchlenej žiadosti o kompostovacie zariadenie, pretože Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 13. augusta 2018 prijíma žiadosti o kompostovacie zásobníky od obyvateľov mesta, ktorí si oň požiadajú, aj prostredníctvom online formulára, uverejneného na stránke www.kosit.sk.

Túto možnosť môžu obyvatelia mesta Košice využiť v prípade, že majú k dispozícii oskenovaný výmer za komunálny odpad a potvrdenie o zaplatení poplatku za komunálny odpad. Žiadosť tak prechádza zrýchlenou kontrolou a kompostér môže mať zákazník doma v priebehu niekoľkých dní.

Okrem toho sa Mesto Košice dohodlo so spoločnosťou KOSIT, a.s. na otvorení nového okienka v Kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Magistrátu mesta Košice, pri ktorom od dnešného dňa, teda od 15. augusta 2018, pracovník spoločnosti KOSIT, a.s. podáva záujemcom informácie o poskytovaní kompostérov zdarma a o všetkom, čo k tomu žiadatelia potrebujú.