Obmedzenia v doprave z dôvodu opráv cestných komunikácií

Od 20.07.2016 /streda/ sa začne s výmenou vrchného asfaltového krytu komunikácie Južnej triedy v úseku od Fejovej ulice po Štúrovu ulicu v dĺžke 120 m. Z dôvodu realizácie prác budú nasledovné obmedzenia:

-zníženie maximálnej povolenej rýchlosti

-čiastočná uzávierka jazdných pruhov

Z dôvodu zabezpečenia prejazdnosti križovatky Štúrova – Južná trieda budú práce rozdelené do dvoch etáp. Predpokladaný termín ukončenia prác je 22.07.2016 /piatok/.

Ďalšie obmedzenie sa týka Letnej ulice

Od 20.07.2016 /streda/ sa začne s rekonštrukciou poškodenej komunikácie na Letnej ulici v úseku od Pajorovej ulice po križovatku Letná – Zimná ulica. Z dôvodu realizácie prác budú v tomto úseku nasledovné obmedzenia:

- komunikácia medzi Pajorovou a Zimnou ulicou bude jednosmerná v smere od Pajorovej po križovatku Letná - Zimná.

- V križovatke Letná – Zimná bude zákaz odbočenia vľavo a zo strany Letnej ulice od Komenského ulice zákaz priameho smeru na Letnú ulicu smer Amfiteáter.

- Z ulice B. Nemcovej zákaz odbočenia v pravo na Letnú ulicu smer Amfiteáter.

Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je 14.08.2016.