Prejsť na obsah

Odcudzené vozidlo

Dňa 27. 09. 2015 hliadka Mestskej polície Košice stanica L IX počas plnenia úloh pri vodojeme v Mestskej časti Pereš zistila osobné motorové vozidlo značky Škoda 120 bez evidenčného čísla (EČV), ktoré bolo otvorené. Volant vozidla bol zlomený, spínacia skrinka vylomená a elektrické káble vytrhané. Ďalej bolo zistené, že vozidlo nemá štítok s VIN číslom, ktorý bol vystrihnutý a číslo na motore vozidla bolo vybrúsené. Na miesto bola privolaná hliadka Policajného zboru (PZ), ktorá podľa známok o emisnej a technickej kontrole zistila EČV a taktiež, že vozidlo bolo v marci tohto roku odcudzené. Následne hliadka PZ prevzala vozidlo k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.