Prejsť na obsah

Opodstatnenosť kamerového systému sa opäť potvrdila

       Dňa 02.02.2011 v čase o 22:49 hod. bol prostredníctvom kamerového systému Mestskej polície Košice (MsP) spozorovaný neznámy muž, ktorý na ul. Zbrojničnej 8 v Košiciach vykonal malú potrebu na sochu Sándora Máraia. Na miesto boli okamžite vyslaní príslušníci zo stanice MsP - Stred, ktorí po príchode na miesto zistili, že sa jedná o 23-ročného Petra P. z Košíc. Podozrivý sa svojím konaním dopustil priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47 ods.1) písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, za čo mu príslušníci MsP na mieste uložili blokovú pokutu vo výške 30 EUR. Dnes, t.j. 03.02.2011 príslušníci zo stanice MsP - Stred túto skutočnosť oznámili na Správu mestskej zelene Košice, ktorej pracovníci zabezpečia vyčistenie a dezinfekciu sochy, pričom náklady spojené s čistením sochy bude znášať páchateľ priestupku.

Zdroj: Mestská polícia Košice