Prejsť na obsah

Oteplilo sa, už „pijú“

Dňa 24. 03. 2016 a dňa 28. 03. 2016 vo večerných hodinách hliadky Mestskej polície Košice stanice KVP realizovali v územnom obvode stanice KVP preventívno – bezpečnostné akcie, ktorých účelom bola kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov v zmysle VZN č.78/2006 mesta Košice, kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle Zák. č.219/1996 Z. z.

Počas akcií bolo zistených osem porušení uvedených právnych predpisov Zistené porušenia boli riešené v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení