Oznámenie o uzávierke komunikácie

Z dôvodu opravy železničného priecestia na Rampovej ulici bude v dňoch 03.10.2016 - 28.10.2016 úplne uzatvorené uvedené železničné priecestie 

Práce realizujú Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Oblastné riaditeľstvo Košice Sekcia železničných tratí a stavieb.

Uzávierka bude riadne vyznačená prenosným dopravným značením odsúhlaseným Krajským riaditeľstvom PZ – Krajský dopravný inšpektorát Košice.