Oznámenie o zadávaní zákaziek ŠJ pri MŠ Kalinovská 9, 040 22 Košice