Oznámenie o zadávaní zákazky na MŠ Palárikova 22, Košice

Dňa 13.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Čistiace a hygienické potreby“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.05.2019 do 09:00 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk