Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Azovská 1, KE