Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Húskova 45, Košice