Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Kalinovská 9, Košice