Oznámenie o zadávaní zákazky pre ŠJ pri MŠ Oštepová 1, Košice

Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 27.01.2021  do 24.00 hod.

 

Viacej informácií nájdete na odkaze: https://www.eskoly.sk/ostepova1