Prejsť na obsah

Parkovné v meste zaplatíme od mája už aj cez 45 automatov

Motoristi v meste, ktorým nevyhovuje platenie parkovného prostredníctvom SMS správ, webstránky parking.kosice.sk alebo cez QR kódy, budú môcť od mája tohto roka využívať aj platenie hotovosťou. 

Táto možnosť nie je dostupná od 15. marca. Vtedy spoločnosť EEI vypla a prelepila čiernou páskou všetky svoje parkovacie automaty vrátane tých na závorových parkoviskách. Vedenie mesta aj v súvislosti s blížiacimi sa MS v hokeji našlo aspoň dočasný spôsob ako sprístupniť motoristom možnosť zaplatiť za parkovanie hotovosťou. Budú tak môcť urobiť prostredníctvom pôvodných mincových parkovacích automatov, ktoré sa používali pred príchodom EEI. Tie sa teraz „oprašujú“ a postupne oživujú. V súčasnosti prebiehajú ich revízie a výmena náhradných dielov. Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka by sa s ich inštaláciou malo začať  zhruba o dva týždne.

„Našou snahou je, aby opravy neboli finančne náročné a automaty boli čo najskôr funkčné a schopné plnej prevádzky. Celkové náklady na ich opätovné spustenie vychádzajú na 700 až 750 eur na jeden parkomat. Teraz si vybavuje príslušné povolenia na ich rozmiestnenie. Ak ich budeme mať, spracujeme aj mapu, kde sa nachádzajú. Parkomaty plánujeme dať do prevádzky na prelome apríla a mája, tak aby mohli slúžiť nielen Košičanom, ale aj návštevníkom mesta počas MS v hokeji,“ uviedol primátor.

Z tohto dôvodu sa dnes na mestskom zastupiteľstve muselo pristúpiť k zmene Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice. Námestník primátora Marcel Gibóda (KAN) doplnil do pôvodnému návrhu aj ustanovenie, ktorým bude umožnené akceptovať platbu za parkovné aj na vydaný lístok z parkomatu, ktorý neobsahuje evidenčné čísla vozidla. Dôvodom je, že parkovacie lístky z pôvodných parkomatov tento údaj nemajú.

Poslanci vo VZN takisto upravili aj možnosť parkovania na „odstavenom závorovom parkovisku“, ktoré sú po kroku spoločnosti EEI síce voľne prejazdné, no s povinnosťou zaplatiť parkovné za ich využívanie. Schválenou zmenou je i to, že režim ich fungovania bude rovnaký ako na bežných „neuzavretých“ parkoviskách. Dôsledkom toho bude aj skrátenie doby ich spoplatnenia z doterajších 19.30 hod. na 18.00 hod.