Prejsť na obsah

Pietne miesta budú počas Dušičiek otvorené dlhšie. Zmeny sa dotknú aj dopravy a parkovania

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých mesto Košice očakáva na pietnych miestach nápor verejnosti. Aj preto sa predĺžia otváracie hodiny, zmení sa organizácia dopravy a parkovania a posilnia sa spoje mestskej hromadnej dopravy (MHD). Z dôvodu prebiehajúcej revitalizácie vstupnej časti a parkoviska Verejného cintorína na Rastislavovej ulici bude pre peších návštevníkov vytvorený bezpečný koridor.

Motorizovaní návštevníci nebudú môcť parkovať pred hlavným vstupom na Verejný cintorín. K dispozícii majú parkovacie miesta na Cintorínskej ulici v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Okrem toho môžu od stredy 25. októbra až do piatku 3. novembra parkovať na Rastislavovej ulici v pravom jazdnom pruhu v úseku od cintorína v smere na Alejovú, ktorý bude dočasne vyhradený na parkovanie.

Pri hornom vstupe na Verejný cintorín pri ZŠ na Užhorodskej ulici na sídlisku Železníky bude kvôli zriadeniu dočasného parkovania až do 10. novembra zjednosmernená ulica a uzavretý jeden jazdný pruh. Mesto aktuálne rokuje o možnosti využívať jedno zo súkromných parkovísk v areáli na Južnej triede. 

Pri vstupe na Verejný cintorín sa vytvorí bezpečný koridor pre peších

Pre peších návštevníkov bude vytvorený bezpečný koridor tak, aby boli chodci oddelení od priestorov staveniska. Okrem horného vstupu z Užhorodskej ulice môžu návštevníci využívať aj vstup cez Židovský cintorín, ktorý sa nachádza približne 300 metrov od hlavného vstupu na Verejný cintorín v smere na Alejovú ulicu.

Stavebné práce po celý čas prebiehajú počas plnej prevádzky cintorína. Mesto preto žiada verejnosť nielen o trpezlivosť, ale aj o dodržiavanie bezpečnosti a rešpektovanie pokynov správcu cintorína a príslušníkov mestskej polície. 

V stredu (25. 10.) sa bude na prístupovej komunikácii pred vstupom na cintorín realizovať pokládka ložnej vrstvy asfaltu. V tom čase tam z bezpečnostných dôvodov bude zakázaný vjazd motorových vozidiel a vstup návštevníkov. Na mieste budú prítomní príslušníci mestskej polície, ktorí budú vodičov a chodcov usmerňovať. Vozidlá pohrebnej služby môžu využiť vstup cez susedný Židovský cintorín. Nemotorizovaní návštevníci sa na Verejný cintorín dostanú cez Židovský cintorín alebo cez horný vstup z Užhorodskej ulice.

V okolí cintorína budú posilnené hliadky mestskej polície

Na zmeny v organizácii dopravy a možnosti parkovania v okolí Verejného cintorína upozorní vodičov dočasné dopravné značenie, ako aj hliadky mestskej polície (MsP). Od soboty (28. 10.) do štvrtka (2. 11.) bude MsP vykonávať zvýšený dohľad pri pietnych miestach s cieľom zabezpečiť verejný poriadok, ochranu občanov a majetku, usmerňovať vodičov a poskytovať informácie občanom.

Mesto odporúča verejnosti, aby na presun na pietne miesta využívali najmä linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Na autobusových linkách č. 12, 16 a 33 budú od 28. októbra do 1. novembra premávať veľkokapacitné autobusy. V stredu 1. novembra bude na linke č. 33 ku Krematóriu posilnená doprava a mimoriadne bude zabezpečená aj prevádzka na linke č. 54, ktorá zastavuje na zastávke pri Verejnom cintoríne.

Pietne miesta ostanú otvorené dlhšie

Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach ako správca Verejného cintorína a Krematória predĺži počas dušičkového obdobia otváracie hodiny oboch pietnych miest aj úradné hodiny kancelárií.

Od 1. do 3. novembra bude areál Verejného cintorína a urnový háj Krematória otvorený od 7. do 22. hodiny. V ostatných dňoch, až do 8. novembra, budú k dispozícii do 20.00 hod. Od 9. novembra prejdú obe pietne miesta na zimný režim s otváracími hodinami do 17.00 hod. Úradné záležitosti si občania môžu vybaviť počas predĺžených úradných hodín, a to aj počas víkendu (28. a 29.10. ) aj vo sviatočný deň 1. novembra.