Prejsť na obsah

Policajti preverovali „kopy“ odpadovej hliny uložené na pozemkoch

Dňa 08.04.2019 v poobedňajších hodinách hliadka Mestskej polície Košice stanica KVP preverovala prijaté oznámenie. Oznámenie sa týkalo nelegálneho uloženia zeminy na pozemku ulice Na kope.

Dňa 16.04.2019 rovnako v poobedňajších hodinách hliadka Mestskej polície Košice stanica Juh preverovala prijaté oznámenie o nelegálnom uložení zeminy na pozemku ulice Rastislavovej.

V oboch prípadoch bolo na mieste zistené, že oznámenia sa zakladajú na pravde. Skutky jednotlivé hliadky Mestskej polície Košice zadokumentovali. Následnými vykonanými objasňovaniami bolo zistené, že sa nejedná o priestupky, ale o iné správne delikty podľa § 117 Zákona o odpadoch. Na tomto základe boli  oba  skutky (správne delikty)   odovzdané príslušnému Okresnému úradu ako vecne a miestne príslušnému orgánu na ďalšie konanie.