Prejsť na obsah

Poškodil sklenené výplne okien

Dňa 20. 03. 2019 v poobedňajších hodinách príslušníci stanice  Mestskej polície Košice KVP (MsP) prijali telefonický oznam o poškodení viacerých okien na objekte ulice Bauerovej.

Po príchode na miesto oznamovateľka hliadke MsP ukázala rozbité okenné výplne ako aj nábojnice z nábojov, ktoré mali byť vystrelené na tieto okná. Zároveň označila okno bytu priľahlého obytného domu, z ktorého sa malo strieľať.  Počas komunikácie sa na miesto dostavila hliadka Policajného zboru (PZ), ktorá vykonala šetrenie na označenom mieste a následne vec prevzala k vykonaniu ďalší nevyhnutných procesných úkonov.

Hliadka MsP na základe žiadosti príslušníkov PZ až do ukončenia uvedených úkonov poskytovala potrebnú súčinnosť.