Prejsť na obsah

Požívanie alkoholu na verejnosti

V uplynulých dňoch väčšina z nás spomínala na príbuzných a známych, ktorí už nie sú medzi nami. Žiaľ to sa nedá povedať o mládeži, ktorá sviatky a prázdniny využíva na trávenie voľného času požívaním alkoholu. Počas dní 30.10.2018, 31.10.2018 a 01.11.2018 príslušníci Mestskej polície Košice stanica Ťahanovce a stanica KVP okrem častých kontrol verejného poriadku na cintorínoch v MČ Ťahanovce, MČ Myslava a Krematória pri Zelenom dvore, zistili 27 porušení zák.č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a príslušného ustanovenia VZN mesta Košice č.78 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Košice, ktoré okrem iného zakazuje požívanie alkoholu na verejných priestranstvách.

Zarážajúce je zistenie, že z uvedeného počtu bolo až 6 maloletých a 8 mladistvých osôb, ktorí okrem sankcie za požívanie alkoholu na verejnom priestranstve, budú aj oznámení správnemu organu a ÚPSVaR. Zároveň bola uložená bloková pokuta aj predavačke, ktorá im alkohol (pivo a vodku) predala a to za predaj alkoholu osobám mladším ako 18 rokov.