Prejsť na obsah

Pre 17 240 žiakov košických ZŠ začali dnes prázdniny

Žiaci z 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si dnes predpoludním prevzali koncoročné vysvedčenia. V laviciach svojej ZŠ sa naposledy videlo 1 615 deviatakov, ktorí v septembri nastúpia na stredné školy. V školskom roku 2023/24 navštevovalo základné školy 17 240 žiakov, čo bol oproti vlaňajšku nárast asi 1 percento. Zhruba tri stovky žiakov boli deti odídencov z Ukrajiny, čo je porovnateľné číslo ako rok predtým. 

Materské školy navštevovalo 5 600 detí, z toho bolo 1860 prípravkárov. Na piatich základných umeleckých školách (ZUŠ) rozvíjalo talent 4 172 žiakov a jazykové školy učili 1 185 poslucháčov. Na všetkých týchto druhov škôl išlo o mierny nárast.

Žiaci a pedagógovia si prevzali ocenenia za skvelé výsledky a vzornú reprezentáciu

Koniec školského roka je podľa košického primátora mesta Jaroslava Polačeka (nezávislý) aj časom bilancovania.

"Chcem vyzdvihnúť úspechy našich žiakov, ktorým ďakujem za vzornú reprezentáciu mesta Košice vo vedomostných olympiádach a súťažiach. Tešia nás aj ich úspešné projekty, kreatívne umelecké diela alebo jednoducho, o radosť z učenia a poznania. Všetkým našim zamestnancom v školách a školských zariadeniach, našim žiakom a ich rodičom želám krásne a slnečné prázdniny plné oddychu a zážitkov. Naberte silu a energiu do nového školského roka, ktorý bude opäť plný výziev a objavovania,"

Mesto každoročne oceňuje úspechy, nadanie či talent detí z materských, základných a umeleckých škôl. Ocenenie za študijné výsledky, umiestnenia v súťažiach, reprezentáciu škôl a mesta v uplynulom školskom roku si v polovici júna v Kulturparku prevzalo 68 žiakov, ktorí v školskom roku 2023/2024 reprezentovali svoju školu a mesto Košice. Zároveň dvaja štvrtáci zo ZŠ Staničná Zarka Lovászová a Miško Maršalek si prevzali ocenenie z rúk prezidentky Zuzany Čaputovej v rámci Detského činu roka v kategórii Pomoc prírode.

Ocenenia za prácu v školstve a prínos k vzdelávaniu detí si v apríli v priestoroch Historickej radnice z rúk vedenia mesta prevzalo dvanásť učiteľov zo ZŠ, dvaja zo ZUŠ, jeden z CVČ, osem z MŠ a z jednej cirkevnej ZŠ. Na rovnakom mieste si pred dvoma týždňami prevzalo 33 zamestnancov škôl a školských zariadení ďakovný list za svoju za svoju celoživotnú prácu v školstve.

Košické školy patria medzi najlepšie na Slovensku

Kvalitné výsledky košických škôl sa každoročne odzrkadľujú aj v hodnotení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Najlepšou základnou školou na Slovensku cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici. Spomedzi ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta skončila na šiestom mieste ZŠ Staničná 13, pätnástu priečku obsadila ZŠ Krosnianska 4. Medzi najúspešnejšími ZŠ na Slovensku sa objavila aj ZŠ Mateja Lechkého, Lechkého 4, ZŠ Nám. L. Novomeského, ZŠ Park Angelinum, ZŠ Požiarnická 3.

„Tešia nás úspechy našich žiakov, ktorí sú dôkazom ich šikovnosti, talentu, vytrvalosti, ale aj úsilia a pomoci ich pedagógov. Veľká vďaka patrí práve našim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom. Vďaka ich práci a zanieteniu dosahujú školy a školské zariadenia v Košiciach výborné výsledky na celoslovenskej úrovni, na ktoré môžeme byť všetci hrdí,“ povedala košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH).

V budúcom školskom roku mesto očakáva, že sa v košických školách bude vzdelávať viac žiakov ako doteraz. 1. septembra by do nich malo nastúpiť 2050 prvákov. Z pohľadu záujmu sú momentálne najvychytenejšie základné školy Park Angelinum, Hroncova, Masarykova, L. Novomeského a Staničná.

Mesto má dostatočné vzdelávacie kapacity pre každého

Do škôlok by v septembri malo nastúpiť zhruba 1800 „nových“ detí. Mesto Košice ako jedna z mála samospráv na Slovensku má dostatok miest vo svojich predškolských zariadeniach. V uplynulých piatich rokoch pribudlo v košických škôlkach vďaka investíciám mesta z vlastných zdrojov a eurofondov možnosť výchovno-vzdelávacieho procesu pre 312 detí.

Nateraz poslednou veľkou investíciou bola rozšírenie materskej školy na Oštepovej ulici o dve triedy pre 44 žiakov. Tak ako po uplynulé roky je aj tentoraz možné do mestských MŠ umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali prihlášku. Škôlky dokonca vyhovejú aj väčšina žiadostí rodičov detí, ktoré tretí rok ešte nedovŕšili.

„Najväčší záujem o škôlky tradične registrujeme v mestských častiach Sever, Západ a Sídlisko KVP. V každej veľkej mestskej časti máme aj po tohtoročnom zápise voľné miesta v škôlkach. Najviac by sme ich našli v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce alebo Nad jazerom. Aj naďalej plánujeme rozširovať kapacity škôlok, takéto projekty máme spracované pre novú MŠ na Pereši a na elokovanom pracoviskom MŠ Húskova na Sídlisku KVP,“ doplnila vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková.