Prejsť na obsah

Preventívno – bezpečnostná akcia

Dňa 03. 10. 2015 vo večerných hodinách hliadky Mestskej polície Košice stanice KVP (MsP) realizovali v územnom obvode stanice KVP preventívno – bezpečnostnú akciu, ktorej účelom bola kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov, v zmysle VZN č.78/2006 mesta Košice, kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle zák. č.219/1996 Z. z. Počas akcie bolo zistené jedno porušenie uvedených právnych predpisov, ktoré bude predložené správnemu orgánu na prejednanie.