Prejsť na obsah

Preventívno – bezpečnostná akcia „alkohol“

Dňa 24. 02. 2016 vo večerných hodinách hliadky Mestskej polície Košice stanice KVP realizovali vúzemnom obvode stanice KVP preventívno – bezpečnostnú akciu, ktorej účelom bola kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov v zmysle VZN č.78/2006 mesta Košice, kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle Zák. č.219/1996 Z. z.

Počas akcie bolo zistené jedno porušenia uvedených právnych predpisov Počas akcie boli zistené aj tri porušenia zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Zistené porušenia boli riešené v zmysle Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení