Prejsť na obsah

Preventívno – bezpečnostná akcia v územnom obvode stanice KVP

Dňa 20. 05. 2016 vo večerných hodinách hliadky Mestskej polície Košice stanice KVP realizovali v územnom obvode stanice KVP preventívno – bezpečnostnú akciu, ktorej účelom bola kontrola dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov v zmysle VZN č.78/2006 mesta Košice, kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami v zmysle Zák. č.219/1996 Z. z.
 
Počas akcie bolo zistených päť porušení uvedených právnych predpisov, ktoré boli riešené v zmysle Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení