Pripravovaná tarifa DPMK nemení podmienky na zľavnené, resp. bezplatné cestovné pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach bude zajtra na svojom zasadnutí rokovať aj o úprave tarify DPMK od 1. septembra 2019. Na magistrát mesta Košice a DPMK sa v tejto súvislosti obrátilo viacero držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S ako to bude s poskytovaním zliav, na ktoré mali doteraz nárok.

Podmienky pre poskytnutie bezplatnej, resp. zľavnenej prepravy pre držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP-S vyzerajú podľa návrhu Dodatku č.1 Tarify DPMK nasledovne:

1. Nárok na bezplatnú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom), s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej bezkontaktnej čipovej karty (ďalej len BČK) na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.

2. Nárok na zľavnenú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR ak nemajú vybavenú osobitnú BČK. Nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú platným preukazom ŤZP a ŤZP-S.

3. Osobitná BČK sa držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S vydáva na základe vyplnenej žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a predloženia preukazu ŤZP a ŤZP-S.