Prejsť na obsah

Slávnostné odovzdávanie mestských ocenení

Aj tento rok sa vyvrcholením osláv Dňa mesta Košice stal slávnostný ceremoniál odovzdávania mestských ocenení – Čestného občianstva, Ceny mesta Košice, Ceny primátora mesta Košice a Plakety primátora mesta Košice. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v Historickej radnici mesta Košice v piatok 7. mája 2010, teda v deň 641. výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice panovníkom Ľudovítom Veľkým.

„Dnešný deň je nielen spomienkou na túto historickú udalosť, ale aj príležitosťou odovzdať ocenenie ďalším obdivuhodným osobnostiam - obyvateľom nášho mesta. Medzi ocenenými máme vedcov, pedagógov, kňazov, športovcov, lekárov, ale i novinára či vodiča mestskej hromadnej dopravy. Verím, že ocenenia, ktoré dnes prevezmete, Vám budú natrvalo pripomínať úctu a obdiv nás ostatných. Verím, že pre Vás budú povzbudením do ďalšej práce," – uviedol v príhovore k oceneným primátor mesta Košice František Knapík. Vo svojom prejave vyzdvihol najmä obetavosť, odborné a ľudské kvality laureátov.


Čestné občianstvo
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo najvyššie verejné ocenenie mesta „Čestný občan mesta Košice" svetoznámemu sochárovi Ferdinandovi Fallikovi, umeleckým menom - Gyula Kosice, za významný podiel v rozvoji kultúry a za propagáciu mesta Košice vo svete. Svetoznámy sochár sa narodil v Košiciach v roku 1924, v súčasnosti žije a tvorí v Argentíne. Toto ocenenie bude pánovi Gyula Kosice z dôvodu jeho neprítomnosti odovzdané dodatočne.

ZOZNAM ĎALŠÍCH OCENENÝCH:
 
Cena mesta
 
Jednotlivci
 
 1. Ing. Mgr. Peter Bešenyei
 2. Jozef Červínka
 3. prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
 4. RNDr. Anna Futóová
 5. JUDr. Ján Gašpar
 6. Juraj Halász
 7. Ing. Štefan Hrušovský
 8. Jozef Kolbaský
 9. prof. MUDr. Jozef Maršal, DrSc., in memoriam
 10. prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
 
Kolektívy
 
 1. Divadlo Thália
 2. Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda.
 3. Kolektív reprezentačných trénerov SR v športovom karate, ocenení: František Kretovič, Július Valenta a Peter Bozogáň
 
Cena primátora
 
Jednotlivci
 
 1. Dr. h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.
 2. Radoslav Dráb.
 3. Štefan Fabián
 4. Ing. Dáša Fedorková
 5. Mgr. Mária Ginelliová
 6. prof. RNDr. Vladimír Hajko, Dr.h.c.
 7. PhDr. Milan Kolcun
 8. Doc. RNDr. Melichar Kopas, CSc.
 9. Eugen Magda
 10. doc. MUDr. Dušan Martinčok, CSc.
 11. Bohuslav Olejár
 12. doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc.
 13. Mons. Mgr. Jozef Tóth
 
Kolektívy 
 
 1. Občianske združenie Hudobná spoločnosť Hemerkovcov
 2. Kolektív gymnázia Park mládeže, Košice
 3. Kolektív redakcie periodika Kassai Figyelő (Košický pozorovateľ)
 
Plaketa primátora
 
Jednotlivci
 
 1. Radka Cibáková
 2. Ján Hodor
 3. Ing. Július Lemesányi
 4. RNDr. Eva Sitášová, PhD.
 5. János Szerencsés
 6. Ing. František Vranay, PhD.
––––– ÷ ––––

Profily ocenených sú uložené v prílohe 

Prílohy