Prejsť na obsah

Štvrtkové rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach sa presúva na iný termín

Vo štvrtok 25. júna o 8.30 hod. sa malo vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice uskutočniť XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Predchádzať mu malo rokovanie Mestskej rady zvolanej na 8.00 hod. Mesto Košice obdržalo dnes popoludní odporúčanie riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach Zuzany Dietzovej. Tá vzhľadom na vzniknutú situáciu, keď niekoľko zamestnancov Magistrátu Mesta Košice prišlo v uplynulých dňoch do kontaktu osobou pozitívnou na nový korona vírus, odporúča, aby sa zajtrajšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady presunulo na iný termín. 

Ideálny by bol podľa nej presun konania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady o 14 dní. Keďže v súčasnosti prebieha epidemiologické šetrenie u všetkých kontaktných osôb, náhradný termín oboch zasadnutí bude upresnený dodatočne v závislosti od vývoja situácie.

Verejnosť môže vybavovať svoje úradné záležitosti len na prízemí Magistrátu

Zároveň v rámci preventívnych opatrení je predbežne až do utorka 30. júna 2020 obmedzený prístup verejnosti do kancelárií magistrátu mesta Košice s výnimkou prízemia. Občania si aj naďalej môžu vybaviť svoje úradné záležitosti na prízemí magistrátu mesta v priestoroch pri Kancelárii prvého kontaktu počas bežných úradných hodín.