Prejsť na obsah

ÚPN-Z Košice - Krásna

Komplexný urbanistický návrh a Regulatívy územného rozvoja, stav zmien a doplnkov október 2014 - uvedené v prílohe