Prejsť na obsah

ÚPN – Z Košice - Lorinčík

Širšie vzťahy ,komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry- voda ,kanál a elektrika, plyn , regulačný výkres, CO doložka ,schéma záväzných častí a záväzná časť – stav zmien a doplnkov júl 2018 schválené júl 2021 – uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 1,41 MB ÚPN-Z Lorinčík stav ZaD júl 2018 V1 – Širšie vzťahy
2. PDF 3,11 MB ÚPN-Z Lorinčík stav ZaD júl 2018 V2 - Komplexný návrh
3. PDF 2 MB ÚPN-Z Lorinčík stav ZaD júl 2018 V3 - Technická infraštruktúra - voda ,kanál
4. PDF 2 MB ÚPN-Z Lorinčík stav ZaD júl 2018 V4 - Technická infraštruktúra – elektrika, plyn
5. PDF 2,99 MB ÚPN-Z Lorinčík stav ZaD júl 2018 V5 - Regulačný výkres
6. PDF 1,75 MB ÚPN-Z Lorinčík stav ZaD júl 2018 V6 - CO doložka
7. PDF 2,28 MB ÚPN-Z Lorinčík stav ZaD júl 2018 V7 - Schéma záväzných častí
8. PDF 7,7 MB ÚPN-Z Lorinčík stav ZaD júl 2018 Záväzná časť – regulatívy