ÚPN-Z Košice - Lorinčík

Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, riešenie dopravy, riešenie technickej vybavenosti, regulatívy a limity, schvaľovacia doložka – uvedené v prílohe

Prílohy

1. PDF 3,94 MB ÚPN Z Lorinčík stav ZaD január 2014 V2 - Komplexný návrh a riešenie dopravy
2. PDF 1,07 MB ÚPN Z Lorinčík stav ZaD január 2014 V3 - Návrh technickej vybavenosti - vodné hospodárstvo
3. PDF 923,78 KB ÚPN Z Lorinčík stav ZaD január 2014 V4 - Návrh technickej vybavenosti - energetika, plynofikácia
4. ZIP 2,59 MB ÚPN Z Lorinčík stav ZaD január 2014 Záväzná časť, regulatívy a limity