Prejsť na obsah

UŠ Mestská zeleň Košice

V1-Širšie vzťahy, V2-Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu, V3-Výkres súčasného stavu mestskej zelene, V4-Problémový výkres, V5-Komplexný návrh mestskej zelene, V6-Návrh štruktúry vegetačného krytu, V7-Schéma regulatívov, Sprievodná správa. 

Prílohy

1. PDF 1,67 MB Sprievodná správa Sprievodná správa
2. PDF 2,37 MB V1a Širšie vzťahy
3. PDF 2,36 MB V1b Širšie vzťahy
4. PDF 2,71 MB V2a Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu
5. PDF 2,62 MB V2b Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu
6. PDF 2,58 MB V2c Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu
7. PDF 870,5 KB V2d Výkres súčasnej štruktúry vegetačného krytu
8. PDF 1,55 MB V3a Výkres súčasného stavu mestskej zelene
9. PDF 2,68 MB V3b Výkres súčasného stavu mestskej zelene
10. PDF 2,41 MB V3c Výkres súčasného stavu mestskej zelene
11. PDF 805,58 KB V3d Výkres súčasného stavu mestskej zelene
12. PDF 1,5 MB V4a Problémový výkres
13. PDF 3,21 MB V4b Problémový výkres
14. PDF 2,33 MB V4c Problémový výkres
15. PDF 875,6 KB V5a Komplexný návrh mestskej zelene
16. PDF 2,85 MB V5b Komplexný návrh mestskej zelene
17. PDF 2,18 MB V5c Komplexný návrh mestskej zelene
18. PDF 1,54 MB V5d Komplexný návrh mestskej zelene
19. PDF 1,57 MB V6a Návrh štruktúry vegetačného krytu
20. PDF 2,66 MB V6b Návrh štruktúry vegetačného krytu
21. PDF 1,63 MB V6c Návrh štruktúry vegetačného krytu
22. PDF 734,41 KB V6d Návrh štruktúry vegetačného krytu
23. PDF 1,93 MB V7a Schéma regulatívov, Sprievodná správa
24. PDF 2,6 MB V7b Schéma regulatívov, Sprievodná správa
25. PDF 1,85 MB V7c Schéma regulatívov, Sprievodná správa
26. PDF 1,04 MB V7d Schéma regulatívov, Sprievodná správa
27. PDF 1,26 MB V4d Problémový výkres