V stredu sa dokončí prerušené rokovanie mestského zastupiteľstva z 29. apríla

V stredu 13. mája bude vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice o 8.30 hod. pokračovať prerušené rokovanie 14. mestského zastupiteľstva (MZ) v tomto volebnom období. To sa 29. apríla 2020 muselo prerušiť v záverečnom bode diskusia a následne bolo potrebné podľa schváleného Rokovacieho poriadku do 14 dní zvolať jeho pokračovanie.

Pred vystúpením poslankyne Lucie Iľaščíkovej (nezávislá), ktorá bola v rámci tohto bodu ako posledná prihlásená do diskusie, klesol počet prítomných poslancov pod minimálny počet 21 a zastupiteľstvo tak nebolo uznášaniaschopné. Dokončenie tohto bodu bude jedinou vecou, o ktorom sa bude v stredu rokovať.

Aj tentoraz bude platiť špeciálny bezpečnostný režim pre všetkých účastníkov rokovania MZ

Aj pokračovanie prerušeného zastupiteľstva sa kvôli prijatým protiepidemickým opatreniam vlády SR a Ústredného krízového štábu musí uskutočniť v špeciálnom bezpečnostnom režime pre všetkých jeho účastníkov. Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR bude MZ aj tentoraz prebiehať s vylúčením verejnosti. Občania si priamy prenos z rokovania poslaneckého zboru môžu ako tradične pozrieť na webe mesta Košice, resp. mestskom facebooku

Ešte pred účasťou na zastupiteľstve bude každému účastníkovi odmeraná teplota. V prípade jej zvýšenia nebude nikomu umožnené, aby sa zúčastnil rokovania. Poslanci a zástupcovia médií môžu prísť na magistrát výlučne cez hlavný vchod v čase od 8.00-8.30 hod. a odtiaľ sa cez špeciálny koridor  dostanú až do rokovacej miestnosti. Pre všetkých poslancov a ďalších ľudí v sále platí povinnosť, aby počas rokovania mali na tvári rúško alebo respirátor a na rukách ochranné gumené rukavice. Tie každý obdrží po príchode do budovy.

Poslanci aj médiá majú presne určené miesta na sedenie

Rokovacia miestnosť sa ešte pred rokovaním vydezinfikuje. Poslanci počas neho budú sedieť tzv. šachovnicovým spôsobom v 14 predných radoch strednej časti zasadacej miestnosti. V jednej rade budú usadení štyria poslanci, v ďalšej traja, atď. Každý z poslancov bude mať aj tentoraz svoj vlastný mikrofón. Zástupcovia médií budú sedieť podobným šachovnicovým spôsobom ako poslanci. Prítomní fotografi a kameramani budú mať špeciálne vyčlenené miesta v dolnej časti sektora napravo od dverí do zasadačky.