V utorok sprevádzkujú zastávky Amfiteáter smer nemocnica a Watsonova, a OD Mier pri čerpacej stanici

V spolupráci s Dopravným podnikom mesta (DPMK) Košice budú v utorok (2. 7. 2019) opätovne dané do užívania cestujúcej verejnosti ďalšie tri už zmodernizované autobusové zastávky MHD.

Bude to zastávka Amfiteáter na Festivalovom námestí smer „nová nemocnica“, zastávka Amfiteáter smer Watsonova ulica, a zastávka OD Mier na Hlinkovej ulici smer Hyperkarket Tesco (pri čerpacej stanici). Na všetkých troch zastávkach sú spravené stavebné úpravy autobusových zálivov a nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu pre občanov, všetko v rámci projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“. Zastávky sú vybavené aj označníkmi s  LED informačnými tabuľami.

Posledná z celkovo 29 v meste modernizovaných autobusových zastávok, konkrétne zastávka OD Mier smer Národná trieda a Amfiteáter je už takisto krátko pred dokončením, sprevádzkovaná bude v najbližších dňoch.

V súvislosti s touto autobusovou zastávkou preto ešte naďalej ostávajú v platnosti náhradné dočasné autobusové zastávky na dvoch miestach:

Zastávka č.1 pre autobusové spojenia č. 18,55 smerujúce na Amfiteáter vytvorená za existujúcou zastávkou v smere jazdy motorových vozidiel, v zelenom páse so zabezpečeným spevnením plochy (štrkový podklad), označníkom, zvislým a vodorovným dopravným značením.

Zastávka č.2 pre autobusové spojenia č. 22,27,36, 71, 72 smerujúce na Národnú Triedu vytvorená na chodníku za svetelnou križovatkou Hlinkova – Národná Trieda, vybavená označníkom, zvislým a vodorovným dopravným značením.

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" sa týka 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet, zvyšných 5 percent Mesto Košice.

Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenia informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich.