Prejsť na obsah

Vážení občania - chovatelia psov

Príspevok do občasníka MČ – KVP „Kvapka" na tému psí trus na verejných priestranstvách.

Vážení občania.


S príchodom jari a opadnutí snehu sa nám naskytne neutešený pohľad aj na tých málo zelených miest, ktoré sú. Často sa okrem rôzneho komunálneho odpadu nachádzajúci sa na verejných priestranstvách, dúfajúc že ich sneh zakryje, nachádza aj psí trus. Z našej, ale aj Vašej skúsenosti možno konštatovať, že niektorí tzv. „psíčkari", keď sa ich miláčik vyšpiní, potom tvária akoby sa nič nestalo a pokojne pokračujú vo venčení ďalej. Keď ich na to upozorníme, odpoveď je väčšinou: „Veď platím dane, nech to čistí mesto." V zmysle zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, v § 4, ods. 3, je uvedené, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. To znamená, že keď pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie, v zmysle § 6, ods. 1, citovaného zákona, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Na základe tohto zákona bolo prijaté MČ-KVP, Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje konkrétnejšie podmienky vodenia psov na sídlisku KVP. Podľa toho je možné, pokiaľ osoba ktorá psa vedie a výkal za psom neodstráni, uložiť sankciu, t.j. pokutu za znečistenie verejného priestranstva a to v zmysle § 47, ods.1 pís. d) zák.č. 372/90 Zb., o priestupkoch v platnom znení. Uvedomelosť niektorých občanov je dosť nízka a okrem hrozby uloženia sankcie, by si mali sami uvedomiť, nebezpečenstvo a to hlavne z hygienického, zdravotného (najmä deti), ale aj z estetického hľadiska. Je veľa parazitov a infekčných chorôb, ktoré sú zoonózne, teda prenosné na človeka a ktoré môže rozširovať z ponechaných výkalov na verejných priestranstvách, hmyz, hlodavce, túlavé mačky a pod. V predajniach, kde ponúkajú krmivá a rôzny chovateľský tovar, je možné zakúpiť jednorazové sáčky (rukavice), alebo jednorázové papierové vrecúška s lopatkou a výkal z verejného priestranstva odstrániť.
Dúfame, že tento príspevok pomôže ku krajšiemu a zdravšiemu prostrediu na sídlisku KVP.
Peter Geršák
poverený vedením stanice
MsP-Západ