Voľné pracovné miesta - ZŠ Krosnianska 2, Košice

 V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľných  pracovných  miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:        Základná škola, Krosnianska 2, 040 22 Košice
Kontakty:                                           055/6712 526 riaditel@zskrosnianke.sk

 

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ  -  Príloha č.1
Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – 80 % úväzok  -  Príloha č.2 

 

Nástup do zamestnania 1.9. 2021


Ďalšie informácie:
- Žiadosti zasielať do 31. 5. 2021
Na základe predložených žiadostí vedenie školy pozve vybraných uchádzačov na osobný pohovor.


Košice 7. 5. 2021

Mgr. Júlia Špilárová
riaditeľka školy

 

 

Prílohy

1. DOCX 137,81 KB Príloha č.1 Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ
2. DOC 147,5 KB Príloha č.2 Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ/ka ŠKD – 80 % úväzok