Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesta - ZŠ Krosnianska 4, Košice

Voľné pracovné miesta na dobu určitú od 3.9.2012 do 30.6.2013

Pozícia:
1. Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka

2. Učiteľ primárneho vzdelávania, prípadne anglického jazyka pre I. stupeň
3. Vychovávateľka ŠKD

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola , Krosnianska 4,04022 Košice

Kontakt: 055/6715719, email:zs.k4ke@centrum.sk

Požadované vzdelanie :
Pozícia 1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre predmety
slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk.

Pozícia 2. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre primárne vzdelanie doplnené o anglický jazyk

Pozícia 3. úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní


Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 1. júna 2012 na riaditeľstvo školy.