Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ M. Lechkého, Ulica J. Pavla II. 1, Košice

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Mateja Lechkého Ulica Jána Pavla II. 1 040 23 Košice

Kontakt:
055/644 40 58 zslechkeho@gmail.com

Kategória odborných zamestnancov:
Špeciálny pedagóg

Podkategória:
Špeciálny pedagóg – vzdelanie v odbore somatopédia

Kvalifikačné predpoklady:
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný životopis Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti Súhlas so spracovaním osobných údajov
Iné doplňujúce údaje:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2016

Nástup do zamestnania 24. 08. 2015
Pracovný úväzok 100%Košice, 29. 06. 2015
 
RNDr. Igor Šafran
riaditeľ školy