Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, Košice

Voľné pracovné miesto


Základná škola Slobody 1, 040 11 Košice


V zmysle § a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.

Voľné pracovné miesto na dobu neurčitú od 01. 09. 2015 – 3-mesačná skúšobná doba
Pozícia: učiteľ 1.stupňa

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Slobody 1, Košice
Slobody 1, 040 11 Košice

Kontakt: 055/64 38 665, e-mail: riaditelka@zsslobody.eu

Požadované vzdelanie:
Minimálne požiadavky – učiteľ 1.stupňa s možnosťou vyučovania ANJ


Zoznam požadovaných dokladov:

  1. Žiadosť
  2. Profesijný životopis
  3. Súhlas zo spracovaním osobných údajov
  4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 25.08.2015 na riaditeľstvo školy.Mgr. Zuzana Haciová
riaditeľka školy
v Košiciach 08. 07. 2015