Prejsť na obsah

Voľné pracovné miesto - ZŠ Starozagorská 8, Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov

Zastupovanie počas materskej dovolenky.

Začiatok pracovného pomeru od 27. augusta 2012.

Pracovná pozícia:
učiteľ s aprobáciou matematika - fyzika

Názov a adresa zamestnávateľa
Základná škola, Starozagorská 8,
040 23 Košice

Kontakt
info@zsstarozagorska.sk
tel.č.: 055/6440947

Kategória a podkategória
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované doklady

- žiadosť,
- životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- motivačný list,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne na riaditeľstvo školy.