Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Krosnianska 2, Košice

Dňa 9.10.2019 bola vyhlásená zákazka "Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 16.10.2019 do 10:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese: https://sss.eranet.sk