Prejsť na obsah

Zadržaní chovanci reedukačného centra

Dňa 13.07.2015 v čase o 11:35 h bola hliadka Mestskej polície Košice stanice Stred (MsP) vyslaná na základe prijatého oznámenia na Staničné námestie do objektu plavárne Červená hviezda, kde malo neznámymi osobami dochádzať ku krádeži radiátorov a iných kovových súčasti objektu. Hliadka MsP na mieste zistila, že k uvedenému skutku dochádza na prvom poschodí uvedenej budovy. Po tom čo hliadka MsP vošla do budovy začali z nej unikať dve neznáme osoby. Ich pohyb bol monitorovaný kamerovým systémom MsP. Po zadržaní na ulici Krmanovej nevedeli preukázať svoju totožnosť. Obe osoby uviedli, že sú na úteku z reedukačného centra. Lustráciou bolo zistené, že sa jedná o mladistvé osoby a potvrdené, že sú na úteku z reedukačného centra. V batohu, ktorý mali pri sebe sa nachádzalo rôzne náradie a aj ako sami uviedli, sušina marihuany a fajka z kovu, ktorú si vyrobili. Obaja mladiství boli odovzdaní príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru v Košiciach Staré mesto k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.