Prejsť na obsah

Zistená osoba z celoštátneho pátrania

Dňa 17.07.2015 v čase o 22:00 h bola motohliadka Mestskej polície Košice stanice Šaca (MsP) zastavená hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru v Košiciach – Šaca (PZ) a následne požiadaná o pomoc pri preverovaní oznámenia poškodenej osoby - muža. Podľa oznámenia malo dôjsť k jeho lúpežnému prepadnutiu. Skutku sa mali dopustiť štyri osoby, ktoré okrem iného mu mali odcudziť mobilný telefón, finančnú hotovosť, osobné doklady. Hliadky MsP a PZ spoločne vykonali kontrolu pohostinských zariadení a ich okolia, kde by sa uvedená skupina mohla nachádzať. Poškodený svoje oznámenie neustále obmieňal, poskytoval rôzne verzie skutku a zmätené útržkovité informácie o tom, kto je a kde býva. Neskôr pri sebe našiel údajné odcudzený mobilný telefón a aj osobné doklady. Lustráciou bola zistená jeho totožnosť a skutočnosť, že po mužovi je vyhlásené celoštátne pátranie. Hliadka PZ muža predviedla na Obvodné oddelenie k vykonaniu ďalších nevyhnutných procesných úkonov.