Prejsť na obsah

Zaujímave letopočty z dejín mesta Košice / 1945 – 2000

1230 - 1526      1536 - 1844    1848 - 1918      1919 - 1944      1945 - 2000    

1945 - 5. január - verejné obesenie 12 odporcov režimu na stromoch a stĺpoch elektrického vedenia na Hlavnej ulici
  - 17. január - pri Ťahanovskom tuneli bolo zastrelených 17 odporcov režimu
  - 19. január - oslobodenie Košíc vojskami 4. ukrajinského frontu
  - 23. január - vytvorená Správna komisia mesta Košíc
  - 4. apríl - utvorenie prvej vlády Národného frontu Čechov a Slovákov
  - 5. apríl - vyhlásenie Košického vládneho programu
  - apríl - máj - Jakabov palác sídlom prezidenta republiky
  - 22. august - svoju činnosť skončila Správna komisia mesta Košíc a súčasne bol zvolený Národný výbor mesta Košíc
  - 15. september - prvá premiéra v novozaloženom Východoslovenskom národnom divadle (Ivan Stodola: Marína Havranová v réžii A. Chmelku)
1946 - 25. apríl - vznik Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva
  - august - založená Knižnica Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva (dnes Štátna vedecká knižnica v Košiciach)
1947 - založené Technické múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou (dnes Slovenské technické múzeum) - prvá expozícia zo zbierok bola verejnosti sprístupnená 24. 1. 1948
1948 - vznik košickej pobočky Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (dnes Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)
1949 - 27. jún - vytvorený Jednotný národný výbor v Košiciach s pôsobnosťou pre mesto a vidiek
  - vznik Vysokej školy veterinárskej v Košiciach
1950 - 1. január - vznik Východoslovenských strojárni, n.p.
  - 5. máj - založený Botanický ústav Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (dnes Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)
  - začalo s výstavbou nového letiska v Košiciach – Barci, vzletová a pristávacia dráha dĺžky 2 000 metrov bola dokončená v roku 1953
1951 - začalo sa so stavbou Hutného kombinátu (HUKO), stavba bola pre chyby v roku 1953 zastavená
  - 7. december - zriadená Krajská galéria (v roku 1961 premenovaná na Východoslovenskú galériu)
1952 - 8. júl - vznik Vysokej školy technickej s fakultami baníckou, hutníckou a ťažkého strojárstva (dnes Technická univerzita v Košiciach)
1954 - 16. máj - vytvorený Mestský národný výbor v Košiciach
  - rozhodlo sa o umiestnení Amfiteátra, so stavbou sa začalo v roku 1955
1955 - 20. august - otvorenie Pionierskej železnice v Čermeľskom údolí (s dĺžkou 4,2 km)
1958 - začiatok výstavby sídliska Mlynský náhon
1959 - 1. apríl - podpísanie zakladacej listiny Východoslovenských železiarní
  - 17. jún - vznik profesionálneho Bábkového divadla v Košiciach
  - 28. november - vznik Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1960 - 4. január - začiatok výstavby Východoslovenských železiarní
1961 - 1. apríl - začiatok výstavby rýchlodráhy od ulice Československej armády po vstupný areál VSŽ (uvedená do prevádzky 7. novembra 1964)
1962 - 26. február - začiatok výstavby sídliska Nové mesto (Terasa)
  - do prevádzky odovzdaný hotel Hutník (dnes Hotel Yasmin)
  - verejnosť dostala do užívania Dom umenia
  - počet obyvateľov prekročil 100 tisíc
1963 - na vodu spustená obchodná loď „Košice“, ktorá ako prvá československá loď absolvovala plavbu okolo sveta
1965 - 2. jún - v prevádzke vysoká pec č. 1 vo Východoslovenských železiarňach
  - obyvateľom začala slúžiť nová poliklinika Sever
1966 - 11. máj - začala sa prevádzka na širokorozchodnej Trati priateľstva
  - 3. december - vypukol požiar, ktorý ťažko poškodil Urbanovu vežu a zničil 72 metrických centov vážiaci zvon Urbana (z roku 1557)
1968 - 1. august - MsNV v Košiciach dostal právomoc okresu a k mestu sa pričlenili obce Barca, Košická Nová Ves, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Ťahanovce, Vyšné Opátske
  - 5. august - zriadená Štátna filharmónia v Košiciach, prvý koncert odohrala 16. apríla 1969 v Dome umenia
  - 21. august – mesto obsadili sovietske a bulharské vojská počas invázie piatich armád Varšavskej zmluvy do ČSSR, pri streľbe prišlo o život 7 ľudí, neskôr k obetiam okupácie pribudli ešte 2 ľudia
  - otvorený nový obchodný dom PRIOR
  - vznik teplárne v Košiciach, najväčšej teplárne na Slovensku
1969 - 11. apríl - na Námestí osloboditeľov sa upálil na protest proti okupácii Michal Lefčík
  - zriadené bolo putovné divadlo maďarskej národnej menšiny - Divadlo Thália Színház (pod názvom Divadlo Vox Humana)
1970 - Dóm sv. Alžbety, Kaplnka sv. MichalaUrbanova veža vyhlásené za národné kultúrne pamiatky
  - otvorená moderná závodná nemocnica VSŽ v Košiciach – Šaci
1971 - december - otvorený nový hotel Slovan (dnes Hotel DoubleTree by Hilton)
1973 - 29. december - otvorená nová budova železničnej stanice
  - ukončená výstavba prvého panoramatického kina v Košiciach – Kina Družba
1974 - začiatok činnosti Domú kultúry ROH VSŽ (dnes Jumbo centrum)
  - ukončenie výstavby hlavného pavilónu v areáli Vysokej školy technickej
1975 - 4. apríl - predseda vlády sprístupnil na Slovensku prvú múzejnú expozíciu „revolučných tradícií“ v Dome Košického vládneho programu (dnešná Východoslovenská galéria na Hlavnej 27)
  - 6. apríl - Prezident ČSSR udelil mestu Rad práce za účasť v národnooslobodzovacom boji a za zásluhy pri budovaní socialistickej spoločnosti
1976 - 21. január - k okresu Košice-mesto pričlenené Kavečany, Krásna nad Hornádom, Lorinčík a Šebastovce
  - 29. február - otvorený Všešportový areál futbalovým zápasom VSS Košice proti ZVL Žilina
  - 17. marec - otvorená nová autobusová stanica
  - 29. jún - začiatok výstavby sídliska Dargovských hrdinov
  - 23. august - ničivý požiar Stredného mlyna v mestskom parku
1976 - 5. júl - začala sa výstavba 50-metrového krytého bazénu na Kirovovej ulici (dnes Mestská krytá plaváreň)
  - 27. august - dokončená rekonštrukcia Urbanovej veže a otvorená výstava Východoslovenského múzea - Expozícia umeleckého lejárstva na východnom Slovensku
  - október - v Dome umenia umiestnili a dali do prevádzky najmodernejší koncertný organ v republike
1978 - september - začali sa rekonštrukčné práce na Dóme sv. Alžbety (ukončené v roku 2014)
  - 30. október - pri nehode električky č. 6 pod Amfiteátrom zahynulo 9 ľudí
1979 - február - odovzdaný do prevádzky Domov-Penzión pre dôchodcov na Garbiarskej ulici ako prvé takéto zariadenie na Slovensku (dnes Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice)
  - júl - platnosť nadobudlo obmedzenie parkovania motorových vozidiel v centre mesta
  - október - počet obyvateľov Košíc dosiahol 200 000
  - december - začiatok výstavby Zoologickej záhrady Košice v lokalite Kavečany
1980 - 22. máj - podpísanie dohody o spolupráci medzi mestami Košice a Wuppertal (SRN) ako prvej takejto dohody medzi mestami z krajín z rozdielnym politickým zriadením
  - august - odovzdané do prevádzky kúpalisko pri splave (reštaurácia Ryba)
  - november - otvorenie Malej scény Štátneho divadla Košice Smer v upravených priestoroch bývalého kina Partizán
1981 - počnúc 1. januárom platí nové územnosprávne usporiadanie Košíc, z pôvodných 14 obvodných národných výborov vzniklo 5 (obvody I.-V.)
  - 26. január - otvorená lôžková časť novej Fakultnej nemocnice UPJŠ s poliklinikou v Košiciach
  - 30. apríl - prezident ČSSR udelil mestu Rad republiky za revolučné tradície v komunistickom a robotníckom hnutí a príkladné výsledky v socialistickej výstavbe mesta Košice
  - 31. október - vznikla pešia zóna na Leninovej ulici (dnešná Hlavná ulica)
1982 - máj - ukončená výstavba krematória
1983 - 1. január – vznikol Národný výbor mesta Košíc s funkciou primátora mesta a námestníkov primátora podľa vzoru mesta Ostravy
  - 2. február - historická časť Košíc vyhlásená vládou SSR za mestskú pamiatkovú rezerváciu
  - 4. október - začiatok výstavby Domu techniky a mestského kultúrno-osvetového zariadenia znamená aj začiatok prestavby námestia Osloboditeľov
  - 17. december - začiatok prevádzky na novej električkovej trati ZŤS - sídlisko Krásna III
1984 - 2. január - vylúčenie automobilovej dopravy z pešej zóny
  - 18. máj - začiatok výstavby nového sídliska Ťahanovce
  - 3. september - odovzdaný do užívania 13 poschodový „A blok“ Lekárskej fakulty UPJŠ
  - september - sprístupnená stála expozícia Východoslovenskej galérie v nových priestoroch na Alžbetinej ulici - Košice vo výtvarnom umení
1985 - 25. január - do prevádzky odovzdaná budova bývalých straníckych orgánov na triede SNP 48/A - od 1990 sídlo Magistrátu mesta Košice
  - apríl - začiatok výstavby závodu Slovenských magnezitových závodov v Bočiari
  - september - verejnosti odovzdaná prvá časť Zoologickej záhrady Košice (sprístupnená euroázijská časť)
  - 6. október - Svetová rada mieru udelila mestu Košice titul Mesto mieru
  - postavená hrajúca fontána ako prvá takáto fontána v Československu
1987 - 23. február - otvorenie nového združeného obchodného domu Dargov na nám. Osloboditeľov
  - jún - posledné predstavenie baletu, činohry a opery v starej budove Štátneho divadla v Košiciach pred rekonštrukciou a modernizáciou celého jej areálu, ktorá trvala do roku 1994 (divadlo sa presťahovalo do Domu kultúry ROH VSŽ)
1989 - 21. november – prvý míting študentov v súvislosti s udalosťami brutálneho potlačenia študentskej manifestácie 17. novembra v Prahe pred budovou VŠT, od. 22. novembra sa mítingy konali pred Štátnou vedeckou knižnicou
1990 - 1. október - prijatý zákon Národnej rady SR č. 401/1990 Zb., ktorý ustanovil o. i. členenie Košíc na 22 mestských častí
1991 - 21. jún - otvorená expozícia v pamätnom dome Františka II. Rákczyho – Rodošto
  - otvorenie Hotela Centrum na Námestí osloboditeľov
1992 - otvorená Východoslovenská galéria v priestoroch župného domu
  - máj – zriadené Divadlo Romathan ako prvé stredoeurópske profesionálne divadlo Rómov
1993 - 1. január - vznik Slovenskej republiky, Košice sa stávajú sídlom Ústavného súdu SR
  - 27. september - otvorená trolejbusová doprava v meste
  - 17. december - otvorené Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach
1994 - 23. september - ukončená rekonštrukcia Štátneho divadla, slávnostná premiéra
1995 - 2. júl - návšteva pápeža Jána Pavla II. v Košiciach spojená s vyhlásením troch košických mučeníkov za svätých
  - 27. október - pri nehode vo Východoslovenských železiarňach zahynulo 11 ľudí
  - začala sa prestavba centra mesta, ktorá bola dokončená v roku 1996
  - vznik činoherného štúdia Jorik členov Bábkového divadla Košice
1996 - 21. marec - otvorená nová budova expozitúry Národnej banky Slovenska
  - júl - ukončená prevádzka magnezitovej továrne v Ťahanovciach
  - prvé vysielanie lokálnej televízie Televízia Naša Košice
1997 - ukončené varenie piva v košickom pivovare
1999 - 29. máj - za prezidenta republiky bol v druhom kole prezidentských volieb zvolený primátor mesta Košice Rudolf Schuster, prvý prezident zvolený v priamych voľbách
  - otvorený prvý hypermarket v meste (Tesco-Džungľa)
2000 - americká oceliarska spoločnosť The United Steel Corporation sa stala 100-percentným vlastníkom košických železiarní, ktoré dostávajú nový názov U. S. Steel Košice, s.r.o.

/Spracoval Archív mesta Košice/